DeKnop là chương trình miễn phí dùng để thiết kế các nút bấm (button) cho trang web một cách chuyên nghiệp. Bạn không cần phải sử dụng thành thạo các chương trình đồ họa, bởi chương trình cung cấp các mẫu thiết kế sẵn, bạn chỉ việc chọn font, màu sắc, hình dạng, kích thước và đánh một vài chữ thể hiện trên nút bấm là xong... Trong quá trình thiết kế, bạn có thể xem trước các nút bấm để chọn một cái ưng ý nhất. Chương trình hỗ trợ lưu những mẫu thiết kế dưới dạng ảnh *.PNG, *.JPG, *.BMP, *.GIF.
Nhấn Vào Đây Để Tải Về