KoolMoves là một công cụ tạo Flash đầy đủ tính năng và dễ sử dụng. Thật là lý tưởng để mở rộng phạm vi nội dung một trang web với ảnh hưởng lớn về hiệu ứng hình ảnh, âm thanh MP3 và WAV.

KoolMoves giúp ta tạo những phim hoạt hình dễ dàng và nhanh chóng.

Giống như Flash được phát triển với chuẩn hoạt hình trên web, nhưng KoolMoves nổi bật lên như là một thay thế cao cấp cho Flash mà lại ít tốn kém.

Chức năng của phần mềm phục vụ cho rất nhiều thiết lập đối với nhu cầu thiết kế web:

- Tác động của hình ảnh với âm thanh
- Hiệu ứng text sinh động
- Không giới hạn các website
- Làm banner Flash
- Multimedia slide shows
- Các trang tỏa sáng
- Logo chuyển động
- Hệ thống điều hướng phức tạp
- Nhân vật hoạt hình
- Các game tương tác


Những tính năng chính:

- Import SWFs như là những phim có thể biên tập
- 51 lệnh hoạt động bố trí hiệu ứng text
- 100 mẫu hiệu ứng text đầy kiểu dáng
- 343 mục clipart và các nút
- 20 mẫu giao diện web
- Hiệu ứng chuyển tiếp, quay tròn, xoay
- 4 cấp độ kỹ năng (thuật sĩ làm tranh biếm họa)
- Dễ dàng tạo hiệu ứng mouse-over
- Quy trình hoạt động Flash MX
- Dễ sử dụng preloader
- Giao diện thành phần
- Cấu trúc xương cho nhân vật hoạt hình.
Tải Về Với Pass congtruongit.com