Beneton Movie GIF là phần mềm giúp bạn soạn thảo ảnh động GIF,phần mềm này thì hoàn toàn miễn phí,với nó bạn có thể soạn thảo ảnh GIF cực kỳ đơn giản,nhanh và hiệu quả.

Các tính năng:
- Hỗ trọ 48 loại file định dạng như: BMP, GIF, JPG, PNG, and AVI
- Nhiều frames chọn lựa.
- Kéo và rê những frames giúp cho việcsoạn thảo một cách nhanh chóng.
- 20 hiệu ứng khác nhau,được phân làm 2 phân loại lớn: Bình thường và Động.
- Hỗ trợ những thuộc tính fram riêng rẽ: delay và transparent cho mỗi giây.
- Save và load một tập hợp những frame (frame1.bmp, frame2.bmp,....)
- Công cụ soạn thảo ảnh được xây dựng đầy đủ (pencil, shapes, airbrush, alpha brush, fill, selection, text)
- Có một cửa sổ preview đơn giản mà việc xem trước từng frame riêng hoặc hành động với nhiều tùy chọn như zoom, loop, ...
- Và còn nhiều nữa...

Nhấn Vào Đây Để Tải Về