Irfanview là một ứng dụng với dung lượng nhỏ nhất và dễ sử dụng. Nó có thể đọc hầu hết các tập tin như hình ảnh, nhạc và video. Người dùng không phải vô vọng tìm kiếm những trình chơi nhạc xem phim chuyên dụng như Windows Media Player, RealNetworks RealPlayer cho hao tài nguyên.
IrfanView còn là một trình biên tập ảnh gọn nhẹ: loại bỏ hiện tượng mắt đỏ, tinh chỉnh các gam màu sắc, thay đổi kích thước ảnh, và chuyển đổi các kiểu định dạng. Thậm chí, nó còn là công cụ hữu ích khi vừa có thể đổi tên hàng loạt ảnh ngay trong quá trình chuyển hoá định dạng.
Nhấn Vào Đây Để Tải Về