Help & Manual đơn giản hóa việc tạo các tài liệu và tập tin trợ giúp. Mọi công cụ bạn cần đều sẵn trong tay thông qua một môi trường trực quan duy nhất, đồng thời chương trình cũng xử lý toàn bộ các tác vụ phức tạp về mặt kĩ thuật cho bạn.

Các tính năng :

* Xuất dự án ra các định dạng trợ giúp Windows tiêu chuẩn (HTML Help, Winhelp và MS Help 2.0 / Visual Studio Help), đồng thời nhờ Help & Manual được tích hợp trực tiếp với các bộ biên dịch Windows nên các định dạng xuất ra hoàn toàn tương thích.
* Help & Manual cũng tạo ra các tập tin trợ giúp trên nền trình duyệt, PDF và Word RTF. Ngoài ra bạn cũng có thể tạo các hướng dẫn với cấu trúc định dạng in được trực tiếp từ cùng dự án dùng cho mọi định dạng khác.
* Định dạng xuất trợ giúp trên nền trình duyệt để sử dụng trên mạng bao gồm một cấu trúc trình đơn hoàn chỉnh mô phỏng dáng vẻ và chức năng của định dạng HTML Help cũng như kèm theo tính năng tìm kiếm tích hợp và tô màu các từ tìm thấy.
* Các tài liệu xuất dạng PDF và tài liệu in ấn có khả năng tùy biến hoàn toàn với chương trình Print Manual Designer đi kèm : bạn có thể chèn thêm một mục lục và một chỉ mục từ khóa, liên kết tự động đến trang và tham chiếu từ mục này sang mục khác, tùy biến bố cục trang, tiêu đề đầu/cuối trang, đánh số trang, tạo trang bìa, trang giới thiệu,...
* Help & Manual cho phép bạn tạo tài liệu viết bằng 106 ngôn ngữ. Đây là một trong những công cụ biên tập trợ giúp hiếm hoi hỗ trợ hoàn toàn Unicode cũng như có thể xử lý các ngôn ngữ như tiếng Nhật, Trung, Hàn,...
* Help & Manual cung cấp khả năng hỗ trợ dành riêng cho việc chuyển ngôn ngữ thông qua nhập/xuất tập tin XML
* Một trong những tác vụ quan trọng nhất là chuyển tải tải liệu sẵn có sang công cụ khác. Chương trình giúp bạn thực hiện điều này một cách đơn giản hơn bao giờ hết. Help & Manual nhập các tập tin HTML và văn bản thông thường, các tập tin HTML Help đã biên dịch, tập tin Word (RTF), tập tin mã nguồn Winhelp và thậm chí dịch ngược cả tập tin HLP.
Tải Về Với Pass congtruongit.com