Inkscape là một chương trình mã nguồn mở cho phép chỉnh sửa ảnh vector rất dễ sử dụng, nó có chức năng tương tự như Illustrator, Freehand, CorelDraw hay Xara X. Chương trình sử dụng chuẩn W3C với định dạng tập tin SVG (Scalable Vector Graphics). Chương trình hỗ trợ các đặc trưng của SVG như: hình dạng, đường dẫn, chữ, sao chép, ký hiệu đánh dấu, biến dạng, độ dốc các kiểu mẫu và nhóm. Inkscape cũng hỗ trợ dữ liệu đồ họa vector Creative Commons, các lớp, điều khiển đường đi phức hợp, soạn thảo trực tiếp XML,... Chương trình cho phép nhập các định dạng ảnh như: JPEG, PNG, TIFF và cho phép xuất ra PNG cũng như các định dạng đồ họa vector cơ bản khácIs it look great? :Khi (33):

Nhấn Vào Đây Để Tải Về

Yêu cầu Windows 95/98/Me/NT/2000/XP/2003 Server/Vista
Have fun !!!! :Ma (59):