Authorware là một trong các dòng sản phẩm lâu đời nhất của Macromedia, ban đầu được sử dụng để sản xuất các CD-ROM dành cho các hãng và các học viện, sau đó được phát triển thành các hỗ trợ phạm vi rộng cho các chuyển giao trên mạng. Phần mềm này cho phép các nhà thiết kế kết hợp chữ viết, hình ảnh, video và các ứng dụng thành một kinh nghiệm học tập tương tác.

Macromedia Authorware bao gồm một số cải tiến như khả năng xuất các file PowerPoint của Microsoft. Theo Miriam Geller, quản lý sản phẩm của Macromedia, rất nhiều module học tập điện tử chuyên nghiệp bắt đầu khi các nhân viên làm việc từ xa tạo ra các slide PowerPoint.

Authorware cũng hỗ trợ nhằm tạo nên các ứng dụng trên ngôn ngữ lập trình JavaScript và các công cụ kết hợp phần mềm dạy học với các hệ thống dữ liệu của công ty, nhờ đó điểm số kiểm tra và các dữ liệu khác sẽ được tự động gửi đến đúng phòng ban.

Phần mềm dạy học được tạo ra từ Authorware 7 cũng có thể được phát lại trên các hệ thống chạy hệ điều hành Apple OS X, mặc dù các công cụ này sẽ chỉ tồn tại ở hệ điều hành Windows.
Download
Nhấn Vào Đây Để Tải Về

Crack
Tải Về Với Pass congtruongit.com