Đặc Trưng:
Control: Tăng độ chi tiết cho ảnh
Smooth:loại bỏ hạt và các defects
Edges: Làm mịn các chi tiết nằm ở phần rìa ảnh
Texture: Tạo độ tương phản cho các chi tiết nằm ở rìa ảnh
Accuracy: Tăng độ chính xác.
Cách sử dụng:

Mở ảnh cần phóng lớn và hiệu chĩnh ảnh bằng cách kéo thanh trượt của các chức năng trên. Sau khi
hoàn thành chĩnh sửa cho thật đẹp và vừa ý bạn thì nhì nhấn nút Save để lưu lại kết quả.
Nhấn Vào Đây Để Tải Về