[IMG]http://www.*******************/dd/uploads/monthly_04_2008/post-40510-1208120512.jpg[/IMG]
007 DVD Copy là một phần mềm tới sao lưu Đĩa ghi hình DVD của các bạn Tới DVDR(W) Đĩa không có bất kỳ sự mất mát nào. Nó có thể sao chép bất kỳ video DVD nào (D9 và D5) Trên Tới đĩa DVD của các bạn ( 4.7GB/ Lớp Đơn hay 8.5GB/ Lớp Kép) Không có sự mất mát của nội dung hay có chất lượng. Nó sao chép mọi nội dung DVD hiện hữu bao gồm phim toàn bộ, những vệt ngôn ngữ, những tiêu đề, và vân vân. 007 DVD Copy có một giao diện thân thiện người sử dụng, bất cứ ai có thể làm chủ nó bên trong 5 minutues
Nhấn Vào Đây Để Tải Về

Đăng ký
Name : congtruongit
serial : 50294-1B1D58C86A84