Eye Candy 5: Nature, là một tập hợp 10 bộ lọc Photshop, cho phép tạo các hiệu ứng lửa, khói, sắt rỉ, tuyết, đá,... Thứ hai là phần cập nhật 3 phần của Eye Candy 4000, Nature tạo được các hiệu ứng hỉnh ảnh đẹp mà bất kì nhà thiết kế chuyên nghiệp nào cũng phải ngất ngây.

Nature bao gồm 4 bộ lọc mới và 6 bộ lọc làm mới của Eye Candy cũ. Các bộ lọc cũ sẽ được tân trang mới toanh và đẹp đồng thời dễ dùng hơn. Ví dụ như việc chọn lựa các bộ lọc tạp trên một layer mới và áp hiệu ứng cho nó; điều đó cho phép bạn xem, biên tập, hoặc tắt tạm thời các hiệu ứng này và điều chỉnh ảnh trên layer gốc.

Nature bao gồm trên 500 hiệu ứng được sử dụng liên tiếp; bạn có thể tìm thấy các hiệu ứng hoàn hảo và nhanh chóng ở đây. Hơn nữa hệ thống quản lý các thông số cũng được cải tiến để dễ dàng duyệt, chia sẻ và tập hợp lại thành một tập cài đặt dùng lại.

Nature cũng làm việc với ảnh 16-bit. Màu sắc chuyển tiếp mịn màng, ít bị lệch màu. Các sản phẩm in ra sẽ giữ nguyên màu sắc hơn là các phiên bản trước.
------------------------------------------

Eye Candy 5: Nature, là một tập hợp 10 bộ lọc Photshop, cho phép tạo các hiệu ứng lửa, khói, sắt rỉ, tuyết, đá,... Thứ hai là phần cập nhật 3 phần của Eye Candy 4000, Nature tạo được các hiệu ứng hỉnh ảnh đẹp mà bất kì nhà thiết kế chuyên nghiệp nào cũng phải ngất ngây.

Nature bao gồm 4 bộ lọc mới và 6 bộ lọc làm mới của Eye Candy cũ. Các bộ lọc cũ sẽ được tân trang mới toanh và đẹp đồng thời dễ dùng hơn. Ví dụ như việc chọn lựa các bộ lọc tạp trên một layer mới và áp hiệu ứng cho nó; điều đó cho phép bạn xem, biên tập, hoặc tắt tạm thời các hiệu ứng này và điều chỉnh ảnh trên layer gốc.

Nature bao gồm trên 500 hiệu ứng được sử dụng liên tiếp; bạn có thể tìm thấy các hiệu ứng hoàn hảo và nhanh chóng ở đây. Hơn nữa hệ thống quản lý các thông số cũng được cải tiến để dễ dàng duyệt, chia sẻ và tập hợp lại thành một tập cài đặt dùng lại.

Nature cũng làm việc với ảnh 16-bit. Màu sắc chuyển tiếp mịn màng, ít bị lệch màu. Các sản phẩm in ra sẽ giữ nguyên màu sắc hơn là các phiên bản trước.


__________________________________________________ ___________
Eye Candy 5: Nature, is a collection of ten Photoshop filters, which create fire, smoke, rust, snow, ice and more. The second of a three-part upgrade to Eye Candy 4000, Nature offers beautifully rendered effects that any novice or professional designer will appreciate.

Nature includes four new filters and reincarnates six Eye Candy classics. The classic filters boast brand-new looks, greater realism, and improved ease-of-use. For example, select filters can create a new layer and render effects to it; this allows you to view, edit, or turn off these effects without modifying the original layer.

Nature includes over 500 presets for frequently used effects; you can find the perfect effect quickly. The improved settings management system makes it easy to browse, share and collect new settings.

Nature also works with 16-bit images. Color transitions are smoother, with less banding. Print documents reproduce colors more accurately.

Tải Về Với Pass congtruongit.com