3D Box Shot Maker
Tạo ảnh cho hộp chứa đĩa phần mềm


3D Box Shot Maker là chương trình miễn phí thiết kế layout cho các hộp phần mềm. Việc tạo ra một hộp đĩa đẹp và chuyên nghiệp cho phần mềm của bạn là rất quan trọng. Nó sẽ có tác dụng thu hút khách hàng mạnh mẽ hơn.
Để tạo một hộp chứa đĩa, bạn cần có một ảnh phía trước và một ảnh cho cạnh bên của hộp. Chương trình sẽ tự động tạo ra sản phẩm cho bạn. Bạn cũng có thể điều chỉnh các tham số cho bóng đổ, độ phản chiếu ánh sáng ….
# Dung lượng: 1.34 MB
# Hệ điều hành: Tất cả​


Nhấn Vào Đây Để Tải Về