Đây là một add-on từ điển tiếng việt cho trình duyệt FireFox! Mọi người dùng thử đi!
Đã hỗ trợ FireFox 3 rùi đó
Nhấn Vào Đây Để Tải Về