Notepad++ 4.8.2 (10/03/08)
:Khi (65):
--------------------------------------------------------------------------------Notepad++ là trình biên tập mã nguồn mở miễn phí (thay thế Notepad) hỗ trợ nhiều ngôn ngữ lập trình, chạy trên môi trường MS Windows.

Dự án này, dựa trên thành phần biên tập Scintilla (một thành phần biên tập cực kì mạnh mẽ), được viết hoàn toàn bằng C++ với các API win32 và STL (đảm bảo tốc độ thực thi nhanh cùng dung lượng chương trình nhỏ gọn), hoạt động dưới bản quyền GPL.

Các ngôn ngữ lập trinh hỗ trợ :
ASP, Ada, ASCII art, Assembly, AutoIt, BAT, C, C#, C++, Caml, CSS, doxygen, FORTRAN, HTML, Haskell, Java, JavaScript, KiXtart, Lisp, Lua, makefile, Matlab, Objective-C, Pascal, Perl, PHP, PostScript, Python, Ruby, Scheme, Unix Shell Script, Smalltalk, SQL, Tcl, TeX, Verilog, VHDL, VB/VBScript, XML

Các tính năng :

Làm nổi bật và gom cú pháp
Những gì bạn thấy là những gì bạn có được
Làm nổi bật cú pháp người dùng ấn định
Tự động hoàn tất cú phá
Nhiều tài liệu cùng lúc
Nhiều chế độ xem
Hỗ trợ tìm kiếm/thay thế các biểu thức thông thường
Hỗ trợ kéo thả hoàn toàn
Vị trí xem linh động
Tự động nhận diện tình trạng tập tin
Phóng to/thu nhỏ
Hỗ trợ môi trường đa ngôn ngữ
Đánh dấu văn bản
Làm nổi bật các ngoặc và lùi dòng
Ghi nhận và sử dụng Macro

Các thay đổi trong phiên bản 4.8 :

Ấn định phím tắt nâng cao – mọi lệnh (bao gồm cả lệnh trong plugin) đều có thể được ấn định phím tắt, thậm chí cho cả các lệnh không được ấn định
Nâng cấp Scintilla từ v1.73 lên v1.75
Hỗ trợ nhiều dòng và dòng đứng cho thanh thẻ
Bổ sung tính năng chạy "as notepad" (nhận diện như tập tin notepad.xml, và mở notepad++ với các tùy chọn -multiInst -nosession -notabbar).
Bổ sung nhận diện nút cuộn chuột trên các tính năng xem khác nhau : Người dùng có thể cuộn chế độ xem chỉnh sửa khi chuột đang đặt phía trên, không cần thiết phải thiết lập chế độ xem chỉnh sửa thành chế độ xem hiện tại mới có thể cuộn.
Bổ sung nhấn nút chuột giữa để thiết lập tính năng chế độ xem hiện thời : chuyển sang chế độ xem khi được nhấn chuột mà không thay đổi vị trí con trỏ
Bổ sung tính năng cuộn chuột ngang (chỉ trong Vista)
Bổ sung tính năng duyệt bằng chuột (cuộn tới/lùi đề chuyển sang tài liệu kế/trước)
Làm nhạt thanh hiển thị màu cam trên thẻ với tài liệu không làm việc hiện thời
Bổ sung giao diện mới cho khung chứa thanh công cụ.
Sửa lỗi treo trong quá trình hoàn tự động hoàn tất từ khi chữ cần hoàn tất vượt quá 256 kí tự
Sửa lỗi chế độ toàn màn hình : không chuyển được ứng dụng bằng tổ hợp phím Alt+TAB trong chế độ toàn màn hình
Sửa lỗi treo trong phần Preference
Bổ sung tính năng chuyển đổi UTF8->ANSI / ANSI->UTF8
Bổ sung tính năng “Go to offset” (trong hộp thoại Go To Line).
Sửa lỗi nhóm cú pháp khi xóa các từ khóa nhóm begin/end
Sửa lỗi khôi phục lại vị trí : Vị trí khung được khôi phục chính xác khi chuyển ngược lại tài liệu
Sửa lỗi hành vi thư mục hiện thời : Khôi phục thư mục Notepad++ như thư mục làm việc nếu không có tập tin nào mở
Sửa lỗi vấn đề hiển thị chiều cao của tab trên nhiều dòng khi thêm/bớt tài liệu
Tăng cường tính năng tự động hoàn tất cú phá : người dùng có thể ấn định số kí tự để kích hoạt cửa số popup tự động hoàn tất
Thay đổi thanh cuộn ngang từ động sang tĩnh
Sửa lỗi không lưu được tập tin nếu đóng ứng dụng đang ở chế độ thu nhỏ

Các plugin đi kèm :

TexFX v0.24a
NppExec v0.2 RC3.2
Spell Checker v1.3.1
Explorer plugin v1.7.1
Hex editor v0.84
Base64 encoder/decoder v1.2
FTP_synchronize v0.9.6
NppExport v0.2.6
Compare plugin v1.5.1

Nhấn Vào Đây Để Tải Về