SWF 'n Slide là một chương trình cực kỳ dễ sử dụng để dùng các hình ảnh kỹ thuật số và các bản nhạc tạo các slideshow tuyệt vời trong vòng vài phút chia sẻ cho bạn bè và người thân. Nó làm việc với tất cả các định dạng file hình ảnh và âm thanh thông dụng. SWF 'n Slide xuất file slideshow dưới dạng Macromedia Flash (SWF) đây là một định dạng file video, ảnh động tương thích cho các ứng dụng internet nhất. SWF 'n Slide rất tốt cho những người sở hữu máy chụp hình kỹ thuật số và muốn chia sẻ hình ảnh của mình với người khác. Chia sẻ các slideshow trên web, qua email hoặc ghi lên đĩa CD-ROMS để dễ phân phát. Chỉ cần vài phút, bạn có thể chuyển đổi một thư mục đầy hình ảnh sang một slideshow tuyệt vời với các chuyển động, hiệu ứng sành điệu.

Các tính năng của SWF 'n Slide :

• Xuất file movie Macromedia Flash (SWF)
• Xuất file HTML để tạo trang web nhanh chóng trình diễn các slideshow của bạn.
• Xuất các file slideshow tự trình diễn để chạy trên máy tính Macintosh và Windows.
• Xuất các file movie QuickTime.
• Xuất các file Screen Savers (chỉ với Windows)
• Tổ chức các hình ảnh âm nhạc để kiểm soát khi chạy cái gì, khi nào chạy và thời gian bao lâu?
• Hổ trợ BMP, GIF, JPEG, PDF (Mac OS X), Photoshop (PSD), PICT, PNG, Targa (TGA), TIFF
• Hỗ trợ AIFF, MP3, System 7 Sound (Mac OS 9), Wave (WAV)
• Chọn từ 150 hiệu ứng chuyển động sành điệu.
• Chọn từ các hiệu ứng đặc biệt như pháo hoa, tuyết rơi và những trái tim để thêm vào trên các slide của bạn.
• Định lại kích cỡ, cắt, xoay, và thêm vào các hiệu ứng đặc biệt đối với bất kỳ hình ảnh nào trong slideshow của bạn.
• Thêm các hiệu ứng máy ảnh pan và zoom.
• Thêm âm thanh nền khi trình diễn các slideshow.
• Thêm âm thanh vào các slide cá nhân, các hiệu ứng âm thanh, nhạc tường thuật hoặc nhạc nền.
• Thêm các chú thích với các font chữ, màu và kích cỡ tùy chọn để tường thuật slide của bạn.
• Thêm các hiệu ứng chữ động với Text-Osterone (Phần mềm hiệu ứng chữ động).
• Thêm các nút điều khiển để chạy các slideshow của bạn như tạm ngừng, chạy, hoặc bỏ qua một số slide.
• Thêm một trình nạp trước để chạy trên internet suông sẻ hơn.
• Thêm một trình nạp trước tạo với SWF, Lock & Load (Flash Preloader Creator).
• Thêm các thao tác click chuột để mở trang web, nạp các file SWF bên ngoài và duyệt qua các slideshow.
• Lưu lại các file project để bạn lưu lại các công việc của mình để có thể thay đổi các slide hiện hữu sau này.
• Tạo các slideshow có cùng chất lượng với các sản phẩm khác có file xuất là video nhưng chỉ chiếm một phần nhỏ đĩa cứng.
• Gởi các slideshows của bạn qua internet mà không phải tốn nhiều thời gian load file liên quan đến vấn đề cỡ file.
• Không phải tốn phí với định dạng file Macromedia Flash, vì vậy bạn có thể tự do tạo các slideshow miễn phí.

Các tính năng cộng thêm của SWF 'n Slide Pro:

• Tạo các slideshow trượt.
• Tạo các slideshow thumbnail trượt để nạp các phiên bản đầy đủ từ bên ngoài.
• tạo các slideshow dạng 3D Album
• Chọn các dạng trang khác nhau gồm Paper, Hard, và Tear
• Chọn cách trượt tự động hay điều khiển tốc độ và hướng qua chuột.
• Vùng làm việc để xem các layout thực
• Nhiều tùy chọn text chuyên sâu, kể cả các hiệu ứng gỡ và canh lề.

____________________________________
SWF 'n Slide is an extremely easy program to take any digital images and music, and create a stunning slide show in minutes to share with family and friends. Works with all popular file formats for images and audio. SWF 'n Slide outputs slide shows as the Macromedia Flash file format (SWF) which is the most compatible animation and video file format for Internet applications. SWF 'n Slide is great for anyone who owns a digital camera and wants to share their pictures with others. Share your slideshows over the web, through email, or burn onto CD-ROMS for easy distribution. In just a couple of minutes you can convert a folder full of photos into a stunning slide show with sophisticated transitions and effects.

Features of SWF 'n Slide :
• Output Macromedia Flash movie files (SWF)
• Output HTML files to quickly generate a web page to show your slide show.
• Output self-executable slide show files to run on Macintosh and Windows based computers.
• Output QuickTime movie files.
• Output Screen Savers (Windows only)
• Organize your images and music so you control what plays, when it plays, and for how long.
• Supports BMP, GIF, JPEG, PDF (Mac OS X), Photoshop (PSD), PICT, PNG, Targa (TGA), TIFF
• Supports AIFF, MP3, System 7 Sound (Mac OS 9), Wave (WAV)
• Choose from over 150 sophisticated transition effects.
• Choose from various special effects such as fireworks, falling snow, and hearts to add on top of your slides.
• Resize, crop, rotate, flip, and add special effects to any images in your slide show.
• Add pan and zoom camera effects.
• Add audio to play in the background while your slide show plays.
• Add audio to individual slides to add sound effects, narration or background music.
• Add captions with your choice of font, color, and size to narrate your slide show.
• Add animated text effects with Text-Osterone (Animated Text Effect Software).
• Add playback control buttons to your slide show for pausing/playing the slide show or skipping to slides within the slide show.
• Add a preloader to enable smooth playback over the Internet.
• Add preloaders created with SWF, Lock & Load (Flash Preloader Creator).
• Add mouse click actions to open web pages, load external SWF files, and navigate through the slide show.
• Save project files so you can save your work to allow you to make changes to an existing slide show over time.
• Produce slide shows at the same quality as other products that output as video, but at a fraction of the required disk space
• Deliver your slide shows over the Internet without the long load times associated with video file formats
• No fees are required for the Macromedia Flash file format, so you can create unlimited royalty free slide shows

Additional Features of SWF 'n Slide Pro:
• Create scrolling strip slide shows
• Create scrolling thumbnail slide shows to load external full size versions
• Create 3D Album style slide shows
• Choose different page styles including Paper, Hard, and Tear
• Choose to automatically scroll or choose to control the speed and direction via the mouse
• Workspace area to see the actual layout of your slide shows
• More advanced text options, including justification and removal effects


Homepage- Trang chủ

Tải Về Với Pass congtruongit.com

Trong Quá Trính Cài Đặt Nếu Nó Hỏi
QuickTime Thì Bạn Có Thể Download Luôn Tại Đây

http://www.congtruongit.com/forum/showthread.php?t=450&highlight=QuickTime