WinCHM Pro v3.361
WinCHM Pro là phần mềm tạo các mục giúp đỡ (CHM,WebHelp,Single HTML - Word, PDF)

WinCHM Pro là công cụ tạo mục giúp đỡ rất dễ sử dụng. Không cần phải học quá nhiều bạn cũng có thể là chuyên gia tạo các mục giúp đỡ HTML (CHM), Web help, sách hướng dẫn dạng PDF và các tài liệu Word . Sử dụng WinCHM Pro, không những bạn có thể tạo các file giúp đỡ mà bạn còn có thể chuyển đổi nhiều file HTML thành một file CHM

Tính năng chính:
 • Hỗ trợ template - tạo các file giúp đỡ html đồng bộ một cách dễ dàng
 • Tích hợp trình biên tập html WYSIWYG với đầy đủ các tính năng. Không cần thêm bất cứ bộ xử lý câu lệnh nào
 • Hỗ trợ chức năng tự động tìm kiếm trong các file html, tạo mục lục một cách nhanh chóng
 • Tạo mục lục theo nhiều cấp
 • Hỗ trợ chọn, di chuyển, thay đổi nhiều biểu tượng
 • Trình thiết kế CHM trực quan
_________________________________
WinCHM Pro is a very easy-to-use help authoring tool. Not needing to learn too much, you can be master of creating HTML help(CHM), Web help, PDF manual and Word documents. Using WinCHM Pro you can not only make help files with nothing, but also convert a set of HTML files into a CHM file.

Key features :
 • Template support - Make uniform style html help file very easily.
 • Integrated full-function WYSIWYG html editor. No external word processor needed.
 • Support html files auto-searching, quickly create table of contents.
 • Super table of contents hierarchy editor.
 • Support Multi-select moving, changing icon.
 • Visual CHM designer.
What's New in This Release:
 • Added a spell checker
Homepage-Trang Chủ

Size:3.49 MB

Tải Về Với Pass congtruongit.com