Bản này này bạn không cần phải crack cài xong mở lên dùng thôi.Những thay đổi bổ sung cho 6.25 Build 16 này:

Added support for Firefox 47
Fixed bugs


Setup​