Rất đơn giản,các bác làm theo bước sau đây:
B1: Like!(FB)

B2: Inbox vào Page Face trên yêu cầu acc gì?(1 trong 3 link sẽ có pass,các bạn nhớ send pass qua Inbox-rồi hẵn yêu cầu)-ID Garena mình:89531353
.Sau đây là 3 link pass:Happy-Smile:
Một-Hai-Ba

B3: Có TeamViewer(đủ ĐK B1-B2)
AD-Modz:không sửa link,để e làm ăn(nuôi sống bản thân)
-Check thử-