Information
SpeedConnect Internet Accelerator v8.0 - tăng tốc internet Top (theo PC Magazine), một trình tối ưu hóa các thiết lập mạng để tăng tốc độ hiện tại Dial-Up Modem, DSL, Cable, Wireless, LAN, kết nối internet của bạn tốc độ cao. SpeedConnect Internet Accelerator là một ứng dụng Windows mạnh mẽ được thiết kế để tối ưu hóa kết nối mạng của bạn và tăng tốc các hoạt động internet của bạn. Điều này vào một kết nối internet nhanh hơn, duyệt web nhanh hơn và email, tải nhanh hơn, nhanh hơn chơi game trực tuyến, cải thiện kết nối Skype. Tốc độ kết nối mạng của bạn không chỉ phụ thuộc vào tốc độ của phần cứng của bạn. Windows là hệ điều hành mà được thiết kế để làm việc trên một loạt các phần cứng khác nhau và thiết lập mạng. Do tính chất trừu tượng của hệ điều hành, nó không thể được tối ưu hóa cho các thiết lập phần cứng người sử dụng cụ thể.