cFosSpeed 6.50 build 1810 Final (09-Feb-2011)
& cFosSpeed 6.51 build 1832 Beta (17-Feb-2011)


cFosSpeed 6.50 build 1810 Final (09-Feb-2011)
& cFosSpeed 6.51 build 1832 Beta (17-Feb-2011)


cFosSpeed là gì?
Hiện nay mặc dù hầu hết người dùng internet Việt Nam đã được sử dụng dịch vụ ADSL để truy cập internet. Tuy ADSL có tốc độ lớn hơn phương pháp quay số (Dial up) ngày trước, nhưng chất lượng dịch vụ và tốc độ thực của ADSL vẫn còn thấp.
Và một phần mềm giúp tăng tốc internet vẫn rất cần thiết với mỗi người dùng internet Việt Nam.

cFosSpeed là một trong số ít các phần mềm tăng tốc internet thực sự hiệu quả hiện nay với công nghệ Traffic Shaping.
Công nghệ này điều khiển lưu lượng mạng, giảm độ trễ trong khi truyền dữ liệu, giúp tăng tốc độ mạng lên ít nhất 3 lần so với khi không dùng cFosSpeed.

cFosSpeed đặc biệt thích hợp cho các máy chơi games online. Ngoài việc giảm độ trễ, tăng tốc độ truyền, cFosSpeed còn có sự ưu tiên được biệt cho một số game online mà phần mềm này đã định nghĩa sẵn và khi người dùng chơi game này, thông lượng internet dành cho game sẽ tối ưu nhất.

Đồng thời cFosSpeed cũng hỗ trợ tăng tốc đặc biệt cho các phần mềm download mạng ngang hàng (P2P).

cFosSpeed là một chương trình mạng, nó tự động gắn vào các kết nối Internet và tối ưu hóa chúng bằng công nghệ Traffic Shaping.

Traffic Shaping là phương pháp tối ưu hóa kết nối Internet. Nó tăng tối đa tốc độ trong khi đảm bảo tối thiểu thời gian trễ (Ping).

Bạn có thể sử dụng cFosSpeed với một router hay/và một modem DSL hoặc cable. Bạn cũng có thể sử dụng cFosSpeed với các loại kết nối khác, bất cứ khi nào bạn có kết nối Internet.

cFosSpeed hỗ trợ nhiều loại kết nối khác nhau như DSL, cable, ISDN, UMTS, v.v…
Ưu điểm:


1. Hoàn hảo nhất cho trò chơi trực tuyến (games online)
2. Mở rộng Traffic Shaping cho DSL modems, cable modems & routers
3. Đáp ứng nhanh, thuận lợi khi dùng chơi trò chơi trực tuyến, chia sẻ tập tin giống như eMule, Kazaa hay Bittorrent.
4. Tối ưu thời gian cho việc nghe nhạc hay xem phim trực tuyến, âm thoại qua Internet, nghe đài trên mạng,…
5. Có thể đặt độ ưu tiên cho các chương trình hay dùng.

Tính năng:

* Ping thấp
* Phân loại chương trình kết nối
* Phân loại giao thức kết nối
* Online Budgets
* Firewall


Bạn có thể sử dụng cFosSpeed cho kết nối Internet cá nhân hoặc kết nối chia sẻ cho nhiều PCs.

Minh họa :
Truyền tải dữ liệu bình thường:
Việc tiếp nhận dữ liệu cần được xác nhận (những gói dữ liệu ACK) trước khi những dữ liệu mới được gửi đi.Không dùng Traffic Shaping:
Những gói dữ liệu ACK sẽ bị hư hỏng và trì hoãn bởi một kết nối tải lên song song. Và kết quả là tiến trình tải về sẽ bị làm chậm lại.cFos Traffic Shaping:
Những gói dữ liệu ACK được sắp xếp thứ tư ưu tiên trong đường truyền tải lên, điều này cho phép tiến trình tải về được tiếp tục với tốc độ tối đa.

Các yêu cầu hệ thống:

* Windows XP / Windows Vista / Windows 7, và cả Windows 2000
* 32bit / 64bit (x64)
* kết nối Internet hiện tại


Các chức năng của cFosSpeed
Các kết nối:


* Broadband: Cable và DSL
* Dải tần hẹp: Modem và ISDN
* Mobile (UMTS, HSDPA, W-CDMA, WCDMA, CDMA, CDMA2000, 3G Mobile, HSCSD)
* Phương tiện:
o DSL, PPPoE
o DSL, PPPoA (Vcmux và LLC)
o DSL, PPTP
o VDSL
o Cáp
o ISDN
o IP thông qua AAL
o RFC1483/2684 bắt cầu

Định Tuyến:

* Router và kết nối dial-up
* LAN và WLAN
* Router và chế độ Bắt Cầu
* VPN
* Nhiều kết nối cùng lúc
* Các đường truyền điều chỉnh được
* Nhiều địa chỉ IP cho cùng một adapter


Traffic Shaping

* phiên bản đại chúng
* TX và RX-Shaping
* Phân tích giao thức L7
* Mức ưu tiên của các chương trình
* Nhận Dạng RTP/VoIP
* 5 mức ưu tiên
* Các luật riêng biệt với bộ lọc ngôn ngữ


Các tùy chọn:

* Chế độ phản ứng nhanh
* Tự động tối ưu hóa MTU


Phần phụ thêm:

* Kho Hàng Online
* Biểu Đồ Sử Dụng
* Sơ lược về các kết nối
* Giao diện
* Tường lửa
* Ghi nhận việc chuyển tải dữ liệu
* phiên bản 32-Bit và 64-Bit
* Hỗ trợ đa ngôn ngữ (có cả tiếng Việt)
Home page : http://www.cfos.de/speed/cfosspeed_e.htmWhat's new in this version

What's new? cFosSpeed
---------------------------------------------------------------------------

Legend:

* New feature
+ Improvement
! Software change requires modification of your configuration
x Bugfix
- Information only


Revision history: ---------------------------------------------------------

cFosSpeed 6.51 build 1832

x Better tracking if test-pings reached the destination. If so, pinger will
not be used for burst and pingstat line starts with a '+'.

- If for some reason test-pings reach their destination (i.e. they are not
returned with "TTL exceeded"), we inhibit further test-pings with that TTL.

cFosSpeed 6.50 build 1810 -- 9-Feb-2011

* cFosSpeed now features packet loss avoidance. Some Internet connections
have a very small packet buffer for incoming data. This buffer is quickly
overrun when too much data is received, leading to packet loss. The packet
loss is then detected by the sending TCP and the rate of transmission is
lowered. Nevertheless, this leads to higher ping times and packet loss
for all data received, even UDP data used for Gaming or VoIP. Tests show
that the packet loss rate can be as high as 5%.

Now cFosSpeed detects this packet loss in TCP streams and keeps the streams
from sending too much data. This avoids packet loss, leading to much lower
loss rates, fewer SACKs and sometimes much better throughput.

The feature is on by default, but can be switched off by setting
"spd gset avoid_loss 0 -save" or switching off "Packet loss avoidance" under
Options, Settings, Preferences.

* New parameters to set the desired ping delays in both directions: tx_delay,
tx_width, rx_delay and rx_width. cFosSpeed tries to keep the ping between
tx_delay and tx_delay + tx_width when sending and between rx_delay and
rx_delay + rx_width when receiving. The values are in usec. Removed
variable dest_width.

Added delay_auto setting, true by default. If set, it will automatically
set rx_delay and rx_width to sensible values. If you want your own values
in rx_delay and rx_width, you just assign some value to them or switch off
delay_auto.

+ Rx-shaping is now more precise. It limits sending streams quicker to
a proper speed.

+ Tx-shaping has now a better average ping time, since cFosSpeed doesn't try to
increase the send speed so often, much less so in low latency mode. This
lowers average ping time by about 8 msec in pure upload tests here.

+ Added Bulgarian language. That makes a total of 29 languages supported.
Even more languages are downloadable from our web site, here:
http://www.cfos.de/speed/documentation/lang.htm

+ Increased installation speed.

+ Even if "Automatic MSS (MTU) optimization" is off (default), a set mss_limit
and the intrinsic limit of the medium (like 1492 for PPPoE) will be used to
change the MSS. Therefore, it's good to set the medium properly. Plus,
it helps rx-shaping.

+ Classes can now have -tos switch set to set TOS byte on all outgoing
packets. Since TOS and DSCP both are stored in the same byte, they are
incompatible to one another: you can not use both at the same time.

+ Added dumping of TOS values for "spd dump ...".

+ Added "spd vari" command to show variance sample data. It accepts parameters
-clean to force cleaning of old values, -clear to clear all values and -set
to force use of the calculated variance.

+ Added SACK statistics in "spd netstat" and "spd perf on" output.

+ Added "nsclear" command to clear the "netstat" counters.

+ Added filter expressions -l, -r, -l-mynet, -r-mynet, -l-bcast, -r-bcast,
-l-iplist and -r-iplist. They work like the -s and -d, etc. pendants, just
for local and remote addresses, i.e. invariant of the direction of traffic.

+ Added gset variable "max_hops" (default 8) to allow cFosSpeed to ping with
higher TTLs. Allowed TTL values are 8 - 16. If you change it, you should
use "spd pingboot" afterwards. Thanks to gj090879 for inspiration.

+ Added global variable "vari_trace". When switched off new variance data is
no longer dumped to trace.txt; that is the default now.

+ Added information about cFosSpeed ports to "Options", "Settings",
"Adapter Info" dialog.

x Fixed a bug in RWIN calculation of rx-shaping. Fixed another bug in rx_limit
code and other fixes in rx-shaping.

x Fixed a serious bug that affected TCP volume counting of sent traffic.
Thanks to Toxic for his trace.

x Setting a new iplist name under preferences didn't read the IPlist into
memory right away, but only on the next start. Fixed. Thanks to Laurentius
Węckowski for bug report.

You can list all loaded IPlists with the command "spd showiplists".

x Fixed a problem where variance would not be properly calculated after pinger
was changed. Thanks to Gothico for the trace.

x Fixed another bug that affected volume counting when net_talk was enabled,
but no other user was using cFosSpeed.

x Fixed bug in medium settings for media cable, frame_count, cable_mixed, 3g.

x Fixed a problem where cFosSpeed could cause too much delay in tx direction.

x "spd set ..." settings made on the command line would be lost if changes were
made in the HTA applets afterwards. Fixed. Thanks to Toxic for his tests.

x Fixed a problem where maxtxraw might become too large. Thanks to
Toxic for the trace.

x Setting msslimit to 536 with medium PPPoE had no effect. Fixed.

x Removed the additional up to 4 pings per second; it's again sending only 2
pings per second.

x Fixed a freeze with WLAN cards. Thanks to Stefan Goerick for his dump.

x Switching an adapter On/Off didn't bind/unbind it immediately. Fixed.

x The TCP MSS will no longer be lowered if the medium "adaptive" is set. If
you know the type of your connection, set it properly under Options,
Settings, Traffic Shaping, , Options. If you have some DSL variant
cFosSpeed might reduce the TCP MSS on your connections to gain up to 3%
speed if "Automatic MSS (MTU) optimization" is switched on.

x Fixed some erroneous UTF-8 BOMs in settings.ini.

x Fixed a problem where data would sometimes not be written properly to
data.ini. Thanks to AndyC for his case.

- Thanks for the help of bandbreite, Shaori, noname, Toxic, Pinhead, Schimi
and Gothico for their tests!cFosSpeed 6.50 build 1810 Final (09-Feb-2011)
Link Từ Trang ChủBản 32Bit: cFosSpeed 6.50 build 1810 Final (09-Feb-2011) (32Bit)

Bản 64Bit: cFosSpeed 6.50 build 1810 Final (09-Feb-2011) (64Bit)cFosSpeed 6.51 build 1832 Beta (17-Feb-2011)
Link Từ Trang ChủBản 32Bit: cFosSpeed 6.51 build 1832 Beta (17-Feb-2011) (32Bit)

Bản 64Bit: cFosSpeed 6.51 build 1832 Beta (17-Feb-2011) (64Bit)''New'' Box Trial Reset CfosSpeed 2.0 Công cụ Xài ''Free'' CfosSpeed MÃI MÃI DÙNG CHO MỌI PHIÊN BẢN:

Box Trial Reset CfosSpeed 2.0
P/S: Cái này dành cho ai muốn xài CfosSpeed MÀ KHÔNG CÓ KEY HOẶC MUỐN SỬ DỤNG Cfosspeed bản Beta (Vì BẢN Beta Được Update Liên Tục)