Hide IP NG (short for Hide IP Next Generation) là một chương trình mà có lẽ rất nhiều người đang mong đợi. với Hide IP NG (short for Hide IP Next Generation) an ninh trở nên đơn giản hơn bao giờ hết, chỉ việc chạy là chương trình sẽ tìm proxy có sẵn và nhảy sang proxy đó cho bạn. chương trình sẽ làm mọi chuyện cho bạn.

Hide IP NG sẽ tìm vô số các proxy server và giúp bạn ẩn mình tuyệt đối trước các website mà bạn truy cập vào. Chương trình này sẽ giúp bạn ẩn ID của mình trên net để tránh bạn bị làm phiền bởi những vị khách không mời như spam, các công ty quảng cáo trên mạng và cả bọn tin tặc nguy hiểm nữa.

Đặc điểm chính của Hide IP NG

- chỉ cần một cú clich chuột là mọi chuyện xong ngay.ẩn ip của bạn cho nên chả ai thấy bạn nữa đâu mà lo
- mã hóa dưới dạng 1024 bit để tránh các ISP và boss do thám
- ngăn chặn người khác đọc dữ liệu khi bạn truyền trong wifi hotspots
- giúp bạn khỏi phải đăng kí đối với một số nơi trên thế giới
- tuyệt vời cho việc giám sát các cỗ máy tìm kiếm ở nước ngoài
- bịt mắt bọn tin tặc và thông tin về hệ thống
- bảo vệ bạn khỏi các trang phiền phức muốn do thám bạn thông qua địa chỉ IP
- tránh thông tin và sở thích của bạn khỏi mắt bọn quảng cáo phiền phức
- tương thích với các bản windows phổ biến hiện nay như xp, vista,server và các chương trình duyệt web như Internet Explorer, Opera, Netscape, Mozilla Firefox.

Nhấn Vào Đây Để Tải Về