Chuyện sever kẹt là chuyện xảy ra như cơm bữa ấy mà. Đây là bản mới phát hành nên thông cảm . Đường truyền mấy khi tốt đâu.