Opera được biết đến như là nhanh nhất và nhỏ đầy đủ-đặc trưng trình duyệt, một lựa chọn đầu tiên cho những người sử dụng máy vi tính cũ và Windows 95 và một brilliant lựa chọn thay thế mặc định từ các trình duyệt IE của Microsoft.
Yêu cầu thấp với nguồn lực của hệ thống. Opera sẽ làm việc ngay cả trên máy tính khoảng 6 MB của bộ nhớ. Bạn có thể mở mà không có ảnh hưởng đến bộ nhớ bất kỳ số lượng các cửa sổ bên trong cùng một cửa sổ làm việc.
Khám phá các tính năng mới nhất của Opera
• Tìm nhanh. Các bạn đã bao giờ quên trang web mà bạn thấy rằng những bài viết đo rất quan trọng? Khi sử dụng trình duyệt Opera ghi nhớ không chỉ các tiêu đề và địa chỉ, nhưng trên thực tế là cả nội dung của các trang web mà bạn truy cập.
• Opera Link. Truy cập các trang web ưa thích của bạn ở mọi nơi! Opera Link tối ưu các đánh dấu trang của bạn và gọi nhanh giữa máy tính và điện thoại di động.
• Động cơ trình duyệt mới. Chúng tôi đã thực hiện một trình duyệt nhanh nhất trên thế giới, ngay cả nhanh hơn với các trang web hỗ trợ cho các tiêu chuẩn. Opera 9,5 là để bắt đầu nhanh hơn, nhanh hơn ở các trang Web đang được tải xuống và chạy tốt hơn ở các ứng dụng web ưa thích của bạn.

Nhấn Vào Đây Để Tải Về