Mình vừa cập nhập được bản 5.17 full (28/04/2009). Giới thiệu đến tất cả mọi người.
Link: http://www.ziddu.com/download/4525109/IDM5.17.rar.html
Link: http://www.ziddu.com/download/4525110/PatchKeygen.rar.html

:Khi (84):