Super Ad Blocker 4.6 Build 1000 là một chương trình hữu dụng cho việc ngăn chặn tất cả các dạng quảng cáo qua mạng bao gồm ly-in, slide-in, flash, rich media, pop-ups, pop-unders, spyware ads, messenger ads, .... Super Ad Blocker là chương trình chống quảng cáo đầu tiên có kèm theo tính năng chống những hình thức quảng cáo mới như slide-in, fly-over, pop-up,pop-under, spyware ads, messenger ads... . Hãy ngăn chặn những ứng dựng Spyware / Adware nguy hiểm nằm ẩn dưới dạng những pop-up quảng cáo.

Super Ad Blocker 4.6 Build 1000 sẽ ngăn chặn tất cả những dạng của quảng cáo hiện đang có mặt tại thị trường hôm nay và ngày mai. Trong phiên bản này cũng kèm theo tính năng mới SUPERAntiSpyware kiểm tra và bảo vệ máy tính của bạn khỏi những spyware / adware nguy hiểm.

Super Ad Blocker 4.6 Build 1000 không bao giờ làm phiền người sử dụng qua đường e-mail , chatting online , banking hoặc khi người sử dụng đang lướt web. Chương trình chỉ duy nhất nâng cao độ an toàn cho máy tính của bạn khi đang lướt web. Super Ad Blocker kèm theo tính năng tự động update để đảm bảo sản phẩm không bao giờ bị lỗi thời . Nếu như những hình thức quảng cáo xuất hiện dưới những dạng mới thì Super Ad Blocker cũng sẽ có những phương pháp mới để ngăn chặn chúng
tuoitrenangdong.net yodownload.net
Super Ad Blocker 4.6 Build 1000 sẽ chơi tất cả những loại âm thanh kèm theo để chúc mừng cũng như thông báo cho người sử dụng biết đã ngăn chặn thành công những pop-up quảng cáo phiền phức. Người đọc có thể tham khảo 1 bản danh sách chi tiết của những mục quảng cáo đã bị ngăn chặn cũng như những trang mà chúng được đem đến.
Nhấn Vào Đây Để Tải Về