Nhấn Vào Đây Để Tải Về
Hướng dẫn cài đặt:
- Tải về xong các bạn mở file TiengVIETFF3.exe rồi chọn giải nén vào đường dẫn: C:\Program Files\Mozilla Firefox\chrome.
- Mở Firefox 3, gõ about:config-->ENTER một phát; tìm dòng: general.useragent.locale đổi en-US thành vi (Hoặc vi-VN) khởi động lại Firefox là xong. Muốn trở lại giao diện tiếng Anh thì làm ngược lại.
Link download Firefox: Bản 3.0.5. Lưu ý: pác nào muốn update Firefox thì phải quay về giao diện tiếng US rồi tính tiếp!!!