HiDownload là chương trình tải dữ liệu hỗ trợ chia nhiều thread nhằm cho phép bạn download những file đơn( hoặc danh sách các file) từ web hoặc các trang FTP trong khi vẫn đang tăng tối đa khả năng kết nối internet của bạn. Nó cũng hổ trợ nhiều phương thức truyền tải đa tác vụ và RTSP( cổng truyền dữ liệu thời gian thực) với tính năng phục hồi download, kích hoạt việc tải phim ảnh, âm nhạc và giữ lại âm thanh và video trực tuyến, ghi âm radio từ internet. Đồng thời cũng cung cấp các công cụ phân tích MMS/RTSP URLs, cũng như thiết lập Broadcast Manager.
Thêm nữa, nó cung cấp mọi tính năng cơ bản của 1 trình download, bao gồm việc lên lịch, kéo dữ liệu, lược sử download, quản lý clipboard, danh mục download cũng như khả năng xem trước filr zip preview và còn nhiều nữa.

Những tính năng chính của HiDownload:
Tải streaming media (MMS, RTSP) với khả năng phục hồi download, ghi lại các dữ liệu âm thanh và video
Ghi âm Internet TV, Internet radio.
Trình Live Broadcast Manager(LBM) hoàn hảo và tiện dụng trong ghi âm các đài phát thanh
Ghi từ SHOUTCAST showcase(www.shoutcast.com)
Hỗ trợ tải dự liệu MMS/RTSP với nhiều Thread, cải thiện tốc độ download MMS/RTSP lên tới trên 500%
Phân tích dữ liệu media trực tuyến...
Sưu tập tất cả đài phát thanh từ BBC, iTunes và nhiều nữa ở HiDownload
Tải các file video và âm thanh được dùng coi trưc tuyến
Xem trước file Zip – xem trước nội dung file Zip trước khi tải về...
Giải nén file Zip – tải và giải nén những file Zip chuyên biệt...
Dò tìm mp3
Quản lý nhiều HTTP/FTP/SOCKS proxy
Phương thức linh hoạt trong download nhiều dữ liệu
Tương thích các trình duyệt
Danh mục Download
Mà nó gần giống IDM...

________________________________________

HiDownload is a multi-threaded download manager that allows you to download individual files (or lists of files) from web and FTP sites while maximizing the potential of your internet connection. It also supports multimedia streaming and and RTSP (Real Time Streaming Protocol) with optional resume, enabling you to download movies, music and capture streaming video and audio,record radio from Internet. It also offers a tool to analyze MMS/RTSP URLs, as well as a built-in Broadcast Manager.
In addition, it provides all the standard features of a download manager, including scheduling, drop basket, download history, clipboard monitoring, download categories as well as zip preview and more.

HiDownload Key Features:
Accelerated Downloads: By splitting the files into several parts and downloading them at the same time you save time.
Support HTTP, FTP, MMS/MMST/MMSU, RTSP, PNM protocols
Record Streaming Video and Streaming Audio. All the popular streaming formats are supported, including:
Windows Media™
Real Audio™ and Real Video™
QuickTime™
Flash Video (FLV)
Streaming MP3 (Shoutcast™, IceCast)
Record all kinds of great online media, including:
Music Videos.
YouTube, PutFile, Google Video and other Video Sites.
Live Internet TV and Radio.
Streaming Webcams.
Shoutcast™ and other Streaming MP3 radio.
Support Meta-files: ram, smil, asx, wax, wvx, m3u, pls, ...
Categories: you can easily have files of certain types downloaded automatically to a folder you specify
Broadcast Manager
Browser Integration: The program can detect clicks on certain file types in the most common browsers and automatically handle the downloads for you. Currently HiDownload Pro integrates with: Internet Explorer, Mozilla Firefox, Mozilla, Netscape, Opera
Advanced Scheduler: you decide when and what will be downloaded!
Zip Preview: view the contents of Zip files before download
Zip Extract: download & extract specific files from zip archive
Virus Checking: You may select files that have been downloaded and scan them.
Support Proxy Server: You may set HiDownload to use a proxy server according to your network configuration.
Cookies support
Rename automatically
Link:Nhấn Vào Đây Để Tải Về