theo 2 tấm hình là 1 link download từ Mediafire dc speed ~2Mb/s và 1 link Adriver dc speed ~1Mb/s
theo 2 host này thì speed ở US để download cho 1 file là quá bình thường :|
gói mạng của nhà em speed download có 7Mb mà speed Upload lên có 516Kb/s để em test thử cái soft này download trên Megaupload thế nào nhá