Full Speed™ Will Get Faster Speed From Your Internet Connection"
Full speed là chương trình giúp tăng tốc mạng Internet nổi tiếng chắc không cần phải giới thiệu nhiều.
Cách sử dụng hết sức dễ dàng:


chạy chương trình, chọn trình duyệt mà bạn sử dụng; firefox hay ie
- Sau khi đã test xong bạn kich vào Apply full speed boost
- Restart máy là ok


setup:
Tải Về Với Pass congtruongit.com

crack + hướng dẫn rất dơn giản kèm theo :
Tải Về Với Pass congtruongit.com