[CENTR]I]http://img264.imageshack.us/img264/2457/77955514ao6.png[/IMG][/CENTER]

NetSetMan cho phép bạn dễ dàng chuyển đổi qua lại giữa 6 cấu hình mạng khác nhau, mỗi cấu hình bao gồm các thông tin về địa chỉ IP, Subnet Mask, Gateway, DNS, tên máy tính, DNS Domain, WINS Server, máy in mặc định, script chạy mặc định. Đối với bản Pro, bạn còn có thể cấu hình thêm về Network-Domain, Proxy và trang chủ của trình duyệt. Chương trình sẽ giúp bạn tiết kiệm thời gian bằng việc lưu trữ các cấu hình này, mỗi khi bạn cần chuyển đổi, thay vì làm bằng tay điều chỉnh từng thông số đối với từng card mạng trong Windows, bạn có thể chỉ bằng 2 click là để thực hiện công việc đó.

Một điểm rất đáng chú ý của chương trình này là có hỗ trợ tiếng Việt. Để chuyển đổi sang tiếng Việt, hãy nhấn vào nút Info và chọn ngôn ngữ Việt Nam. Với giao diện hoàn toàn tiếng Việt này, bạn sẽ không gặp khó khăn khi thay đổi các tham số của card mạng. Không những có giao diện tiếng Việt, chương trình còn cung cấp cả phần trợ giúp bằng tiếng Việt, do đó, bạn sẽ không cần phải lo lắng khi thao tác với chương trình.

Nhấn Vào Đây Để Tải Về