emeo Share là một cách mới để chia sẻ thời khắc đặc biệt trong cuộc sống, ví dụ như ngày sinh nhật đầu tiên con trai của bạn, hoặc ngày đầu tiên con gái của bạn đi học bằng xe đạp.

Memeo Share có thể dễ dàng tạo Sharing Circles (vòng tròn chia sẻ) với bạn bè và gia đình, tự động chia sẻ các hình ảnh và video của bạn trực tiếp tới máy tính cá nhân của họ.

Bạn sẽ không phải đợi để tải lên hoặc tải xuống, và khi bạn muốn chia sẻ nhiều hình ảnh và video "Vòng tròn chia sẻ", hãy thêm nội dung tới thư mục Sharing Circles và nó sẽ tự động chia sẻ.
Nhấn Vào Đây Để Tải Về