SpeedOptimizer tối ưu hóa việc chuyển tải dữ liệu từ PC sang mạng Internet và ngược lại. Nó cũng hỗ trợ rất tốt việc load các hình ảnh và nội dung trang web (text and graphics), Các thành phần khác như âm nhạc, video cũng được hỗ trợ cực kỳ ấn tượng (music, movies, games, clips, etc.),

Phần mềm sẽ tối ưu rất nhiều loại kết nối như: dial-up, cable, DSL / ADSL, T1, etc.), cũng như mạng nội bộ. Nó cũng hỗ trợ khá tốt cho các trình gởi và nhận thư điện tử và giúp tối ưu hóa cấu hình ISP của nhà cung cấp mặc định trên máy bạn giúp bạn kết nối nhanh chóng và hiệu quả nhất

Hãy thử sử dụng và bạn sẽ cảm thấy thích thú vì những lợi ích mà PM mang lại
Link :
Nhấn Vào Đây Để Tải Về
Miror :
Nhấn Vào Đây Để Tải Về

Cho mình xin 2 xu đi :Khi (20):