Linkman là một giải pháp quản lý các bookmark(danh sách liên kết web) hoàn thiện giúp lưu giữ, tổ chức, ghi chú và kiểm tra các trang web Internet ưa thích của bạn. Linkman quản lý hiệu quả hàng triệu địa chỉ URL bằng cách sử dụng một cơ sở dữ liệu để lưu trữ các link của bạn. Nó có rất nhiều công cụ mạnh để thay thế những hệ thống quản lý URL đơn giản của trình duyệt. Bạn có thể dễ dàng thêm vào các link từ nhiều cửa sổ tìm kiếm và tìm kiếm các từ khóa và mô tả tự động. Giao diện người dùng có thể tùy biến cao. Bạn có thể nhập và đồng bộ hóa từ bộ sưu tập bookmark đang có và xuất các bookmark ra thành nhiều định dạng. Bạn thậm chí còn có thể xây dựng các Mẫu Truy Xuất cho riêng bạn. Nhiều Mẫu Xuất ví dụ như XML và HTML đã được tích hợp. Linkman hỗ trợ nhiều phiên bản của nhiều trình duyệt khác nhau của Windows.

Điều tạo nên sự khác biệt cho Linkman là tốc độ nhanh giúp bạn truy nhập các link của bạn. Chỉ cần gõ một từ khóa và nhận được kết quả trong 1 giây thậm chí là với cơ sở dữ liệu lớn. Linkman đơn giản cũng chỉ là trình quản lý bookmark của Windows có thể thể tỉa và lưu các trang Favorites của Internet Explorer theo đúng trật tự của nó.

Nhấn Vào Đây Để Tải Về