easyWebSave là một phần mềm mạnh mẽ cho việc bổ sung tính năng cho IE. Phần mềm này sẽ hỗ trợ bạn trong việc lưu lại một cách dễ dàng và nhanh chóng những phần mà bạn muốn trong 1 trang web thành mht (file của 1 trang web đơn lẻ ), MS Word/RTF, HTML, Plain Text và những file ảnh (JPG, GIF, PNG) .

- Chỉ lưu lại những phần mà bạn muốn. Không lưu lại những thứ khác trên trình duyệt mà bạn không muốn ( như những banner quảng cáo …)
- Lưu trang web thành dạng mht ( file 1 trang web đơn lẻ ) , MS Word Doc/RTF, HTML - hoặc Plain Text một cách trực tiếp trong IE
- Lưu lại vô số trang web trong một folder đã được đặt tên cũng như chỉnh định dạng trước
- Lưu lại vô số những tấm ảnh chỉ với 1 cú click
- Lưu lại những thông tin bổ sung tiện dụng , bao gồm đầu đề, URL, ngày và giờ thành dạng document
- Chỉ lưu lại HTML Text ( không lưu lại những hình ảnh ) nhưng vẫn hiển thị hình ảnh trong mỗi trang web
- Cho phép bạn theo dõi những file mà bạn đã lưu lại với thông tin về tên file, ngày , tựa đề, URL
- Chỉ cần một cú nhấp đôi chuột là bạn có thể mở bất kì những file document hoặc file ảnh đã lưu lại trước đó.
Nhấn Vào Đây Để Tải Về