RemotelyAnywhere v8.0.605 Full with Multi License Hot!

Access Your Computer from Anywhere!
Fast, secure system administration FROM ANYWHERE. RemotelyAnywhere 8 offers industry leading security and performance for remote administration. Join the thousands of enterprises that trust RemotelyAnywhere for ensuring total access to the systems they manage.

» Vista Compatible - New
» Disk Mapping - New
» 64-bit Compatible - New
» System Dashboard

» Guest Invite
» Public Key improvements
» PDA Remote Control
» Access via Any Web browser

» Easy Enterprise Deployment
» SSH & FTP
» File Transfer & Synchronization
» Automatic Alerts

For More Info.....

http://www.remotelyanywhere.com/template.asp?page=home#popup

Các bạn chắc đã nghe nói đến chương trình này rồi? Chương trình này giúp cho bạn có thể truy cập vào máy tính của mình( tất nhiên là khi đang online ) từ bất cứ nơi nào trên thế giới ( chỉ có mình bạn truy cập được vào nếu bạn chỉ cho mình bạn). Phần mềm rất tiện lợi, tuy nhiên đối với người dùng dialup tính tiền theo thời gian như ở VN thì còn ít người dùng, tuy nhiên nhiền khi cũng cần đến, đặc biệt những ai có đường truyền riêng khi muốn trình bày luận án của mình ) từ trường nhưng dung lượng lớn phần mềm lớn quá)

Tải Về Với Pass congtruongit.com