Remobo tạo một mạng cá nhân giữa những người dùng và kết nối nhau qua Internet như trên mạng LAN. Bạn có thể truy cập vào máy tính ở nhà từ một máy khác ở bất cứ đâu, nhưng dĩ nhiên cả 2 máy cùng phải kết nối Internet. Bạn có thể chia sẻ file có dung lượng lớn với bạn bè. Chơi game , hội nghĩ video, gửi tin nhắn bảo mật...
Tải Về Với Pass congtruongit.com