Những địa chỉ web lưu lại để sử dụng thường xuyên (bookmark), nhất là những địa chỉ phục vụ cho công việc, cũng là nguồn thông tin quý giá cần được lưu trữ dự phòng trong trường hợp đĩa cứng bị hỏng. Nếu dùng trình duyệt Firefox thì bạn có cơ hội sử dụng rất nhiều tiện ích tự động giúp lưu giữ trực truyến các địa chỉ Internet đã được đánh dấu để cập nhật lại mục Bookmark (Favorites trong IE) của trình duyệt trên các máy tính làm việc, một trong các số đó là tiện ích Bookmark Synchronizer do Foxmarks cung cấp. Với Bookmark Synchronizer, ngoài chức năng tự động đồng bộ các bookmark như đã đề cập, trong trường hợp máy tính không tự động đồng bộ được bạn có thể làm đồng bộ bằng cách chép thông tin đang lưu trữ trực tuyến trên Internet về máy tính rồi tiến hành cập nhật cho trình duyệt hay ngược lại cập nhật bookmark trên Internet bằng các bookmark đang lưu trên máy tính. Sau khi cài đặt Foxmarks Bookmark Synchronizer, tiện ích này sẽ âm thầm thực hiện chế độ đồng bộ bookmark giữa máy tính với nơi lưu trữ trực tuyến. Thêm vào đó tất cả các bookmark được người dùng tạo ra khi dùng máy tính ở bất cứ đâu đều được lưu giữ tại một chỗ. Nhờ vậy, mỗi khi máy tính hỏng thì sau khi khôi phục, chỉ cần cài đặt lại Firefox và Foxmarks Bookmark Synchronizer, truy cập lại nơi đang lưu bookmark trực tuyến thì bookmark đang sử dụng từ trước đến nay được phục hồi như cũ.

Nhấn Vào Đây Để Tải Về