FileZilla là một FTP-client mạnh mẽ cho Windows 9x, ME, NT4, 2000 và XP. Nó được thiết kế dễ dàng sử dụng và hỗ trợ nhiều tính năng mà vẫn chạy nhanh và đáng tin cậy. FileZilla có những phần của bộ PuTTY.

***** Các tính năng chính của FileZilla:
- Khả năng tiếp tục lại quá trình Uploads/Downloads (nều server hỗ trợ)
- Các lệnh Custom
- Quản lý site với thư mục
- Hệ thống Duy trì hoạt động
- Phát hiện Timeout
- Hỗ trợ Firewall
- Hỗ trợ SOCKS4/5 và Proxy HTTP1.1
- Các kết nối an toàn SSL
- Hỗ trợ SFTP
- Xếp hàng Upload/Download
- Kéo & Thả
- Hỗ trợ nhiều ngôn ngữ
- Mã hóa và thẩm định quyền GSS sử dụng Kerberos

:Khi (9)::Khi (52)::Khi (9):
Home
Nhấn Vào Đây Để Tải Về
Link
Nhấn Vào Đây Để Tải Về
thấy hay tự động thank khỏi nhắc !