Firefox Optimizers cho Mozilla Firefox v1.x / 2.x / 3.x được phát triển nhằm trở thành công cụ tối ưu dễ dàng và nhanh chóng trải nghiệm duyệt web của bạn với Firefox. Ứng dụng dựa trên một tập hợp các thiết lập tối ưu phổ biến và hiệu quả được sử dụng và kiểm nghiệm bởi các chuyên gia. Thông thường bạn phải tối ưu Firefox thủ công rất tốn thời gian và phức tạp cho người dùng không chuyên. FireTune trợ giúp cho bạn thực hiện công việc này - ứng dụng bao gồm mọi tối ưu hoạt động cho Firefox. Thứ duy nhất bạn phải làm là lựa chọn các thiết lập cần thiết. Firefox Optimizers sẽ hoàn thành mọi việc cho bạn. Thông tin chi tiết về tính năng của Firefox Optimizers có thể xem trong tập tin trợ giúp.

Trong hầu hết các trường hợp bạn sẽ nhận thấy tốc độ duyệt web được cải thiện sau khi tối ưu Firefox.

Yêu cầu hệ thống :

* Mozilla Firefox v1.x / 2.x / 3.x
* Hệ điều hành : Windows 98, Me, 2000, Windows 2003, Windows XP SP1 trở lên, Windows Vista
* Dung lượng đĩa trống : 3 MB
* .NET Framework 2.0
Trang chủ :
Nhấn Vào Đây Để Tải Về
Link :Khi (20):
Nhấn Vào Đây Để Tải Về
Rapid :
Nhấn Vào Đây Để Tải Về
Thank đi mình cái [you]