Google Satellite Maps Downloader là công cụ thông minh giúp bạn tải các mảng hình ảnh vệ tinh nhỏ các bản đồ google maps. Mọi ảnh nhỏ tải về được lưu lại trên đĩa cứng. Bạn có thể xem các bản đồ tải về bằng trình Satellite Viewer hay bạn có thể ghép nối chúng lại thành một bản đồ BMP lớn. Ứng dụng hỗ trợ máy chủ proxy. Đồng thời bạn cũng dễ dàng có được kinh/vĩ độ của mỗi mảng ảnh tải về.

Ghi chú : Các ảnh tải về chỉ dùng cho mục đích cá nhân, không dùng cho mục đích thương mại

Nhấn Vào Đây Để Tải Về