Nếu thường xuyên sử dụng mạng, bạn sẽ cảm nhận được sự bực bội khi kết nối bị ngẽn hay đình trệ lúc đang duyệt Internet hay Intranet. NetInfo phân tích kết nối mạng cùng nhiều khía cạnh khác của Internet trong hệ thống nhằm tách biệt những nhân tố tiềm tàng gây trì trệ mạng. Một khi đã xác định được vấn đề, NetInfo sẽ cung cấp cho bạn những công cụ giúp bạn giải quyết dễ dàng. Nếu vấn đề vượt quá khả năng kiểm soát của bạn và bạn không biết phải cầu cưu ai, NetInfo sẽ cung cấp cho bạn một cái tên, địa chỉ email và số điện thoại. Với các công cụ như Local Info, Connections, Ping, Trace, Lookup, Finger, Whois, Daytime, Time, Quote, HTML, Scanner, Services, E-mail, và Web Center, bạn sẽ luôn được trợ giúp bởi trợ lý thông minh trong NetAdmin.

Các tính năng chính :

* Local Info - hiển thị thông tin đĩa chỉ IP/MAC hệ thống
* Connections - hiển thị mọi kết nối TCP/IP hệ thống cùng địa chỉ IP kết nối ngoài
* Ping - cho phép kiểm tra nhanh chóng kết nối mạng đến một địa chỉ IP khác trong mạng
* Trace - hiển thị danh sách các router giữa hệ thống nội bộ và hệ thống đích đến
* Lookup - cho phép thực hiện các truy vấn chyển tiếp DNS và truy dấu ngược
* Finger - hiển thị thông tin về những người dùng hiện tại đang đăng nhập vào một máy chủ nhất định
* Whois - cho phép truy vấn thông tin liên lạc cho các miền được đăng kí với một máy chủ Whois
* Daytime - hiển thị thời gian trong ngày của hệ thống hay của bất kì máy chủ ơ xa nào
* Time - cho phép truy vấn giá trị thời gian từ một máy chủ thời gian ở xa và đồng bộ với giá trị thời gian trong đồng hồ hệ thống
* Quote - cho phép xem các trích dẫn từ một máy chủ Quote ở xa
* HTML - hiển thị mã tiêu đề HTML cùng dữ liệu trang cho bất kì địa chỉ trang web nào
* Scanner - quét dò các tên hệ thống nằm trong một vùng địa chỉ IP nhất định và hiển thị trạng thái của từng địa chỉ IP
* Services - liệt kê danh sách các dịch vụ mạng (HTTP, Telnet, DNS, SMTP,...) trên một hệ thống nhất định
* E-mail - cho phép xác thực một địa chỉ email đơn giản bằng cách nhập một tên địa chỉ đầy đủ (user@domain.com).
* Web Center - hiển thị các công cụ trực tuyến, các chỉ dẫn, mẹo vặt, cùng tin tức
(dịch bởi whitewolf_2303)
trang chủ:
Nhấn Vào Đây Để Tải Về
:Ma (68):