InstantGet là trình quản lý và tăng tốc tải tập tin mạnh mẽ và hiệu quả, InstantGet phân chia tập tin tải về thành nhiều phần nhỏ và tải về đồng thời để tăng tốc độ lên đến 5 lần.

InstantGet cung cấp các tính năng quản lý phong phú, giúp bạn dễ dàng hơn trong việc tổ chức các tập tin tải cũng như quản lý các proxy và trang web. InstantGet có nhiều tính năng chuyên biệt cho các tập tin tải về : tìm kiếm theo đường dẫn, tên tập tin hay ghi chú. Các tính năng trong Windows Explorer cũng có thể tìm thấy trong InsteantGet bằng cách nhấn chuột phải lên tập tin để hiện trình đơn chuột phải.

InstantGet hỗ trợ các giao thức FTP và HTTP, hỗ trợ máy chủ proxy, tái liên kết tập tin, cookies, các thư mục cần chứng thực. Chương trình tích hợp mạnh mẽ vào Microsoft Internet Explorer nhằm quản lý tự động quá trình tải và giám sát clipboard. Bạn cũng có thể kéo thả đường dẫn URL hay sử dụng InstantGet từ dòng lệnh. InstantGet có khả năng tạo số lượng không giới hạn các chuyên mục tập tin để dễ dàng và nhanh chóng truy xuất các tập tin tải về.

Các tính năng :

* Các tính n8ang quản lý phong phú. Quản lý tập tin tải, các trang web, proxy, các kết nối quay số thuận tiện
* Khả năng can thiệp vào 'File Download' trong IE và các trình duyệt khác (Internet Explorer 6.0 trở lên)
* Tích hợp mạnh mẽ vào trình duyệt (Internet Explorer, AcooBrowser, FireFox, Opera, Mozilla, NetCaptor,...). Kiểm soát các cú nhấn chuột trong trình duyệt, thêm lựa chọn vào trình đơn ngữ cảnh trình duyệt, tải mọi nội dung Flash trong trang,...
* Khả năng tìm kiếm các tập tin tải về theo đường dẫn, tên hay ghi chú
* Tích hợp trình đơn ngữ cảnh trên các tập tin tải về
* Hỗ trợ cả giao thức FTP và HTTP
* Hỗ trợ các proxy HTTP/FTP/SOCKS
* Hỗ trợ tái liên kết HTTP, cookies, các thư mục cần chứng thực
* Hỗ trợ cửa sổ giao diện
* Giám sát Clipboard
* Kéo thả đường dẫn vào cửa sổ trôi nhỏ để tiến hành tải
* Hỗ trợ dòng lệnh
* Quản lý theo các chuyên mục tập tin tải về


Các thay đổi trong phiên bản 2.04 (24/01/2008):

* Bổ sung chức năng hỗ trợ tải phim từ liên kết Youtube trực tiếp
* Bổ sung chức năng tắt tự động khi quá trình tải hoàn tất
* Bổ sung chức năng tải và cài đặt phiên bản mới tự động
* Bổ sung định dạng UTF-9 trong tập tin đa ngôn ngữ
* Sửa lỗi chương trình không tháo bỏ hoàn toàn trên Vista
* Sửa lỗi InstantGet không hoạt động đúng cách trên Vista
* Các cải thiện và sửa lỗi nhỏ khác


Nhấn Vào Đây Để Tải Về

Chúc các bạn vui vẻ !