Phần mềm Internet RadioFan cho phép bạn nghe radio và xem TV trên internet. Mọi kênh radio và TV đều được phân nhóm theo nước. Mô tả về mỗi kênh bao gồm:

>> Thành phố phát sóng.
>> Phong cách hoặc thể loại.
Danh sách các kênh được cập nhập liên tục và bạn luôn có thể kết nối tới thu công hoặc tự động. Một nút đặc biệt được dùng để kết nối nhanh tới kênh được chọn.

Phần mềm có thể được thu nhỏ xuống dưới để bạn có thể nghe radio khi đang làm việc trên máy.

Chú ý! Để sử dụng Internet RadioFan cần có:

1) Microsoft Net Framework 2.0 hoặc mới hơn.

2) Windows Media Player hoặc mới hơn.


Nhấn Vào Đây Để Tải Về

Crack:
Nhấn Vào Đây Để Tải Về

Chúc các bạn vui vẻ, Thân!:Khi (33):