Không được như thiết bị GPS chuyên dụng, tuy nhiên không thành vấn đề. Biến laptop của bạn thành nhà thám hiểm bằng một toolbar rất thông minh này, công cụ có thể làm việc trong cả hai trình duyệt Internet Explorer và Firefox. Nó sử dụng công nghệ phép đạc tam giác với các kết nối Wi-Fi gần để phát hiện ra vị trí hợp với Wi-Fi Positioning System của nó. Thêm vào đó, nó sẽ hiển thị cho bạn các rạp chiếu phim, cửa hàng, nút giao thông, dự báo thời tiết... thông qua các kênh khác nhau, các kênh này thường xuất hiện trong một cửa sổ trình duyệt riêng.

Loki Toolbar có một số chức năng như một công cụ mạng xã hội. Bạn có thể chọn địa điểm để giới thiệu cho mọi người và xem các địa điểm của họ, để từ đó có thể kết nối với họ trong thế giới thực.

Nhấn Vào Đây Để Tải Về