Đây chính là một download mang đến cho bạn một cách thuận tiện và hoàn toàn thoải mái trong việc tìm ra các hotspot gần nhất khi cần truy cập không dây lúc vội. Chạy chương trình và nhập vào đó location của bạn (ví dụ như zip code hoặc thành phố). Chương trình sẽ tìm kiếm các hotspot cả miễn phí và không. Cơ sở dữ liệu của chương trình thường xuyên được update, chính vì vậy bạn sẽ hoàn toàn yên tâm đối với danh sách của mình.

Khi kích vào bất kỳ một hotspot nào đã được liệt kê, bạn có thể thấy các thông tin chi tiết về nó. Ví dụ, nếu hotspot này là của nhà cung cấp nào đó thì bạn sẽ thấy chủ nhân của nó. Bạn cũng sẽ nhận được các thông tin cơ bản về hotspot, như SSID, giá cả,… Bạn cũng có thể hiển thị một bản đồ thể hiện hotspot, chính vì vậy sẽ dễ dàng tạo ra đường của mình phù hợp với nó
.
Nhấn Vào Đây Để Tải Về