Download chương trình này để xem kết nối mạng không dây đáp ứng mạng xã hội như thế nào. Nó không chỉ là cách tốt nhất để tìm hotspot và kết nối với chúng mà còn liên lạc được với bạn bè của bạn cũng như tạo các quan hệ bạn bè mới. Sau khi bạn download phần mềm miễn phí này, nó sẽ cho thấy được tất cả các hotspot gần đó có thể kết nối, cụ thể như mạng nào bị mã hóa, mạng nào mở và cường độ tín hiệu thế nào. Kích đúp vào bất kỳ mạng nào trong đó để thực hiện việc kết nối. Thêm vào đó, bạn cũng có thể xem tất cả các hotspot gần đó trong bản đồ trên một trang web.

Nếu muốn làm quen với những người được kết nối tới hotspot gần đó thì bạn hãy mở tab People, lúc này sẽ thấy một danh sách rất nhiều người ở đó. Sau đó bạn có thể thu được các thông tin về bất kỳ ai trong số họ, cũng như liên lạc với họ. Phần mềm này cũng cho phép bạn dễ dàng upload các thông tin về hotspot đã tìm thấy và add chúng vào các bản đồ của site.

Nhấn Vào Đây Để Tải Về