Splunk có cách thức khá giống Google, mục đích chính là cỗ máy tìm kiếm. Tuy nhiên các chuyên gia phát triển đã tập trung nhiều nỗ lực của họ vào việc làm cho Splunk trở thành một khối tập hợp các thông tin có liên quan đến CNTT và các sự kiện. Splunk khác với SIEM (Security Incident and Event Manager, nó có thể cung cấp nền tảng cho việc phân tích và sự tương quan. Bằng một số phương thức ẩn bên trong, Splunk thu nhận dữ liệu và cung cấp thứ hạng. Theo quan điểm của chúng tôi, việc có thể chỉ ra được các cấu trúc bản ghi khác nhau (cho phép bạn có thể cung cấp dữ liệu Splunk thông qua văn bản cơ sở đã biết) là một tính năng rất mạnh của công cụ này.

Lưu ý: Splunk không phải là một công cụ mã nguồn mở nhưng bạn có thể download nó miễn phí dưới đăng ký phần mềm miễn phí của các chuyên gia phát triển phần mềm của hãng.

Nhấn Vào Đây Để Tải Về