Chắc không cần giới thiệu gì thêm.Đây là bản full setup.Không cần kết nối lúc cài đặt!!!(còn lúc chat thì hình như công nghệ chưa cho phép)
Nhấn Vào Đây Để Tải Về