Thế giới mạng không dây vẫn chưa thực sự hoàn thiện, và các kết nối Wi-Fi miễn phí cũng không luôn có sẵn để bạn có thể roaming bất cứ lúc nào. Phần mềm này cung cấp chỉ mang đến cho bạn một sự thuận tiện để sử dụng nhiều hotspot không dây hơn khi lưu động. Khái niệm này khá đơn giản: chia sẻ và một thứ gì đó tương tự như chia sẻ. Bạn chạy phần mềm, tạo một tài khoản, và cho phép các hành động khác được thực hiện trong mạng không dây gia đình của bạn. Khi thực hiện điều đó, bạn sẽ nhận các chứng chỉ lưu động vào mạng của người khác và các hotspot thương mại.

Khi muốn kết nối vào một hotspot, bạn sẽ dụng phần mềm Whisher thay cho tiện ích kết nối thông thường của Windows XP hoặc phần mềm của Wi-Fi card. Khi bạn ở nhà và sẵn sàng mở kết nối của mình, hãy chỉ thị cho Whisher rằng bạn muốn chia sẻ và sẽ có được chứng chỉ trong tài khoản của mình. Sau đó bạn có thể sử dụng các chứng chỉ này khi ở xa nhà. Nếu bạn không có đủ chứng chỉ trong tài khoản để trả cho truy cập hotspot thương mại thì có thể mua một số chứng chỉ của Whisher.

Nhấn Vào Đây Để Tải Về

Chúc các bác thành công, thân :Khi (11):