Đây là tiện ích được thiết kế để làm việc với Wi-Fi provider Azulstar, tuy nhiên nó vẫn hữu dụng cho những người không phải là khách hàng của Azulstar. Chương trình này sẽ hiển thị các thông tin về kết nối không dây hiện hành của bạn, gồm có SSID, cường độ tín hiệu, kênh truy cập, gateway, miền Internet của nhà cung cấp,… Bên cạnh đó nó cũng cung cấp một tập các công cụ khắc phục sự cố, kiểm tra các vấn đề về địa chỉ IP, cường độ tín hiệu,…


Yêu cầu Windows 98/Me/NT/2000/XP/Vista

Nhấn Vào Đây Để Tải Về

Chúc các bác vui vẻ, thân :Ma (59):