Cách tuyệt vời để có thể tìm ra xem mạng của bạn có bị xâm nhập bởi một kẻ lạ mặt nào hay không: hãy chạy chương trình này. Trước khi bạn chạy nó, hãy đưa ra một danh sách các máy tính và thiết bị trong mạng của mình. Khi đã có các danh sách đó trong tay, hãy chạy RogueScanner. Nó sẽ liệt kê các thiết bị trong mạng của bạn như router, máy in, máy tính và các thiết bị khác. Với mỗi một thiết bị, nó đều liệt kê địa chỉ IP, địa chỉ MAC. Thêm vào đó, nó còn cố gắng đưa ra cho bạn các thông tin khác nữa như thiết bị đó có phải là máy trạm làm việc, máy in, máy chủ, router hay PC hay không và cả nhà sản xuất lẫn số modul của nó.

So sánh những gì mà chương trình tìm được với danh sách các thiết bị mà bạn đã biết. Nếu bạn tìm thấy một thiết bị nào đó trong mạng không có trong danh sách đã liệt kê thì đó chính là kẻ xâm nhập lạ mặt.


Tải Về Với Pass congtruongit.com